מחירון חיים לוי תיקוני מחשב

מחירון חיים לוי תיקוני מחשב. ניתן ליצור קשר בטלפון-053-6666603 ותקבלו שירות טלפוני למציאת התקלה וניסיון לפתור אותה ביחד, במידה והתקלה מורכבת יותר אוכל להגיע לבחון את התקלה ולתת הצעת מחיר לשירות.