מדיניות ופרטיות

מדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו חיים תיקון מחשבים אוסף, שומר וחושף את המידע שנאסף ממשתמשים (כל אחד, “משתמש”)

של האתר- www.haimpc.co.il מדיניות פרטיות זו חלה על האתר וכל המוצרים והשירותים המוצעים על חיים לוי תיקון מחשבים.

1. מידע זיהוי אישי
אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי אישי של משתמשים במגוון דרכים כגון: פעילויות, שירותים, תכונות או משאבים שאנו עושים זמינים באתר שלנו. משתמשים עשויים להתבקש, על פי הצורך, שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. משתמשים יכולים, עם זאת, לבקר באתר שלנו בעילום שם. אנו נאסוף מידע זיהוי אישי של משתמשים רק אם הם התנדבו למסור מידע זה אלינו. משתמשים תמיד יכולים לסרב לספק מידע אישי מזהה, פרט לכך שהוא עשוי למנוע מהם לעסוק בפעילות הקשורה לאתר מסוים.

2. מידע זיהוי לא אישי
אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא-אישי על משתמשים בכל פעם שהם באינטראקציה עם האתר שלנו. מידע זיהוי לא אישי עשוי לכלול את שם הדפדפן, סוג המחשב מידע טכני אודות אמצעי משתמשים של חיבור לאתר שלנו, כגון מערכת ההפעלה לבין ספקי שירותי אינטרנט מנוצל ומידע דומה אחר.

3. דפדפן האינטרנט “cookies”
האתר שלנו יכול להשתמש ב- “cookies” כדי לשפר את חוויית המשתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב “cookies” בכונן הקשיח שלהם למטרות רישומים ולפעמים כדי לעקוב אחר מידע עליהם. משתמש יכול לבחור להגדיר את דפדפן האינטרנט שלהם לסרב “cookies”, או כדי לקבל התראה כאשר “cookies” נשלחות. אם הם עושים זאת, יש לציין כי חלקים מסוימים של האתר לא יכולים לתפקד כראוי.

4. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים
חיים לוי תיקון מחשבים עשוי לאסוף ולהשתמש במידע אישי של משתמשים למטרות הבאות:
– אנו עשויים להשתמש במשוב שתספק כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
– אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא”ל לענות לפניות, שאלות, ו / או בקשות אחרות שלהם.

5. איך אנחנו מגנים על המידע שלך
אנו מאמצים אוסף נתונים מתאימים, אחסון ושיטות עיבוד אמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי חשיפה או הרס של מידע אישי שלך, את שם המשתמש, סיסמה, פרטי העסקה ונתונים ששמורים באתר שלנו.
חילופי נתונים רגישים ופרטיים בין האתר ומשתמשיו קורה על ערוץ תקשורת מאובטח ב- SSL מוצפן ומוגן עם חתימות דיגיטליות.

6. שיתוף פרטיך האישיים
אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או שוכרים מידע זיהוי אישי של משתמשים לאחרים. אנו עשויים לשתף מידע דמוגרפי מצטבר גנרית לא קשור לשום מידע זיהוי אישי לגבי מבקרים ומשתמשים עם השותפים העסקיים שלנו, שותפים מהימנים ומפרסם למטרות שתוארו לעיל.

7. אתרי צד שלישי
משתמשים יכולים למצוא פרסום או תוכן אחר באתר שלנו המקשר לאתרים ושירותים של שותפינו, ספקים, מפרסמים, נותני חסות, זכיינים וצדדים שלישיים אחרים. אין לנו שליטה על התוכן או קישורים המופיעים באתרים אלו ואינם אחראים על השיטות בהן נוקטים אתרים מקושרים אלינו או אנו אליהם דרך האתר שלנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלה, לרבות התוכן והקישורים שלהם, עשויים להיות משתנים כל זמן. לאתרים או שירותים אלו יכולים להיות מדיניות פרטיות ומדיניות שירות לקוחות משלהם. גלישה ואינטראקציה בכל אתר אינטרנט אחר, לרבות אתרי אינטרנט אשר יש קישור לאתר שלנו, כפופה לתנאי מדיניות של אתר זה.

8. שינויים במדיניות פרטיות זו
לחיים לוי תיקון מחשבים יש שיקול דעת לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. כשנעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית דף זה ונשלח אליך אימייל. אנו ממליצים למשתמשים לבדוק דף זה לעתים קרובות על מנת להישאר מעודכנים בשינויים לגבי כיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. אתה מאשר ומסכים כי האחריות היא שלך לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים.

9. הסכמתך לתנאים אלה
בשימוש באתר זה, אתה מביע את הסכמתך על מדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו, אנא אל תשתמש באתר שלנו. המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב כהסכמה והקבלה של השינויים הללו.

10. יצירת קשר
אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, דרך הפעילות של האתר הזה, או התנהלות שלך עם אתר זה, אנא צור עמנו קשר בכתובת:

חיים לוי תיקון מחשבים
www.haimpc.co.il
053-6666603

מדיניות החזרת מוצרים

 1. על פי חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, רשאי צרכן שרכש מוצר ב”עסקת מכר מרחוק” (רכישה דרך אתר אינטרנט או רכישה טלפונית) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהסכום ששולם בעד המוצר על ידי הצרכן גבוהה מ – 50 ₪, המוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש והינו באריזתו המקורית (חיבור של מוצרים לחשמל ופתיחת האריזה ייחשב כשימוש בהם) ולמעט במקרים שיפורטו להלן.
 1. מוצרים שהוזמנו, ניתנים לביטול תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת המוצר.
 1. בכפוף לסעיף 14ג1 צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 1. בביטול עסקת מכר מרחוק, יגבה בית העסק דמי ביטול בגובה 5% או 100 ₪ (הנמוך מבין השנים). בית העסק רשעי בנוסף לגבות עמלות הנוספות שחויב בהן ע”י חברת האשראי, באמצעות קיזוז ההחזר.
 1. חשבון הלקוח יזוכה (לאחר קיזוז הסכומים כפי שפורט לעיל) בתוך 14 ימי עסקים מיום הודעת הביטול שנמסרה על ידי הלקוח ובלבד שהמוצר, אם כבר התקבל אצל הלקוח, הושב לבית העסק כשהוא באריזתו המקורית, אינו פגום ,לא נעשה בו כל שימוש. החזרת המוצר אל בית העסק הינה באחריות הלקוח בלבד ועל חשבונו.
 1. על פי חוק הגנת הצרכן, מוצר חשמלי אשר חובר למערכת החשמל נחשב כמוצר שהשתמשו בו ואינו ניתן להחזרה.
 1. במקרים בהם סיבת ביטול העסקה הינה פגם במוצר שסופק, אי התאמה בין המוצר שסופק לפרטים שנמסרו לצרכן עם ביצוע ההזמנה ובמקרים של אי עמידת בית העסק בהתחייבות לפרק הזמן של 14 ימי עסקים למשלוח, העסקה תבוטל, הצרכן יזוכה במלוא התשלום ששילם עם ההזמנה ועלות השבת המוצר אל בית העסק תחול על בית העסק.
 1. ברור ללקוח שהיה וביקש לבטל את העסקה לאחר שהמשלוח יצא להפצה, יחויב הלקוח בדמי המשלוח, דמי ביטול וכל עמלה בה ישע בית העסק.
 1. למען הסר ספק יודגש, כי זיכוי הלקוח בכל אחד מהמקרים הנ”ל, יתבצע אך ורק לאחר שהמוצר הוחזר לחנות.
 1. בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, הזכות לביטול עסקה אינה חלה על המוצרים שלהלן:
 • מוצרי חשמל שחוברו לחשמל.
 • מוצרים שהוצאו מאריזתם המקורית.
 • מוצרים מתכלים ו/או בעלי אורך חיי מדף קצרים.
 • תוכנות מחשב.
 • מוצרים הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
 • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה 1995
 • מוצרים שיוצרו או הורכבו ו/או שודרגו במיוחד עבור הצרכן
 • בהתאם לאמור לעיל, מחשב שהורכב עבור לקוח על פי מפרט נדרש, מחשב נייד/נייח שהוצא מאריזתו, חובר לרשת החשמל והותקנו עליו תוכנות ובמיוחד אם בוצעה עבורן אקטיבציה – לא ניתן לבטל את העסקה.
 • המחשבים נמכרים ללא מערכת הפעלה, במידה ובוחר הלקוח בהתקנת מערכת הפעלה לא ניתן לבטל את העסקה.
 1. על אף האמור לעיל, היה והמוצר/האריזה שהוחזר לחנות נמצא פגום/חסר אביזרים באופן שפגם בערכו (לא ניתן למכור כחדש ו/או להזדכות על מול הספק), קיימת לבית העסק הזכות לתבוע את עלות הנזק הכספי שנגרם לו לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 1. החנות תהיה רשאית לבטל עסקה ולהשיב לצרכן את כספו במקרים הבאים:
 • טעות בהצגת פרטי המוצר: מחיר, מפרט, מק”ט, משלוח ו/או כל פרט אחר שעשוי להשפיע על תנאי העסקה.
 • כוח עליון: מגפה, מלחמה, אסון טבע, טרור, מזג אוויר קיצוני ו/או כל מצב שאינו בשליטת החברה ואין היה ניתן לדעת בצורה ודאית בעת ביצוע העסקה.
 • מקרים בהם קיים חשש מכל סיבה שהיא שהחברה אינה יכולה לספק את המוצר כפי שהתחייבה ואותה אינה יכלה לדעת טרם ובזמן ביצוע העסקה (דוגמא: שינוי חוק, מתקפת סייבר, תקלה טכנית, הטעיה מצד הספק ו/או כל חבלה שנגרמה לחברה בזדון או בתום לב).
 1. ביטול העסקה על ידי הצרכן עפ”י החוק, יעשה על ידי מתן הודעה לחברה באמצעות הטלפון. בהודעה יש לציין את פרטי הלקוח: שם, מס’ ת.ז ומ’ חשבונית.
 2. כל שימוש באתר ורכישה מהחברה בכל דרך שהיא לרבות אתר החברה, עסקה טלפונית ו/או רשתות חברתיות מהווים הסכמה מפורשת לסעיפים הנ”ל.

להלן פרטי ההתקשרות עם החברה לצורך ביטול עסקה:

טלפון: 053-666-6603

לאחר הביטול ישלח עדכון ללקוח.

16. כתובת למשלוח דואר- קהילת ברזיל 7